SC DHfK Leipzig vs Unihockey Igels Dresden

14:15

Floor Fighters Chemnitz vs UHC Döbeln 06

12:55

UHC Döbeln 06 vs SC DHfK Leipzig

11:20

Unihockey Igels Dresden vs Floor Fighters Chemnitz

10:00

MFBC Leipzig/Schkeuditz vs Unihockey Igels Dresden

14:00

Floor Fighters Chemnitz vs SC DHfK Leipzig

12:45

SC DHfK Leipzig vs MFBC Leipzig/Schkeuditz

11:15

Unihockey Igels Dresden vs Floor Fighters Chemnitz

10:00