SC DHfK Leipzig vs Unihockey Igels Dresden

13:30

SC DHfK Leipzig vs Floor Fighters Chemnitz

11:45

Floor Fighters Chemnitz vs Unihockey Igels Dresden

10:00

SC DHfK Leipzig vs Unihockey Igels Dresden

14:15

Floor Fighters Chemnitz vs UHC Döbeln 06

12:55

UHC Döbeln 06 vs SC DHfK Leipzig

11:20

Unihockey Igels Dresden vs Floor Fighters Chemnitz

10:00

MFBC Leipzig/Schkeuditz vs Unihockey Igels Dresden

vs